George Caleb Bingham kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

33

George Caleb Bingham kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1811-1879) ABD’li ressam. Yerel konuları doğal ve neşeli bir hava içinde işlemiştir. 21 Mart 1811 ’de Virginia Eyaleti’ndeki Augusta County’de doğdu. Ailesi 1819’da Missouri’ye göçtü. Bundan dört yıl sonra babasını yitiren Bingham küçük yaşta mobilyacı çırağı olarak yaşama atıldı. Kısa bir süre hukuk ve jeoloji eğitimi gördü. Önce tabelacılığa, sonra portre ressamlığına başladı. Yaşamı­nın çeşitli dönemlerinde siyasal eylemlere girdi, devlet kademelerinde görevler aldı. Bir keresinde, İç Savaş’ı izleyen günlerde halkı yaşadıkları bölgeden zorla çıkarmış olan bir generalin Ohio eyalet başkanı seçilmesini önlemek için resimler yapmış, bunları kasaba kasaba dolaştırarak seçimin sonucunu etkile­mişti.

Bir süre ressam Chester Harding’in (1792-1866) yanında resim çalıştı. 1838-1844 arasında Pennsylvania ve Washington Güzel Sanatlar akademilerinde resim eğitimi gördü. Halk tarafından çok tutulan resimlerinin taşbaskısı tekniği ile çoğaltılarak dağıtıl­ması sonucu servet ve ün kazandı. 1856’da Almanya’ ya gitti, üç yıl Düsseldorf’ta yaşadı ve çalıştı. 1877’de Missouri Üniversitesi’nde sanat profesörlüğüne geti­rildi. 7 Temmuz 1879’da Missouri Eyaleti’ndeki Kansas City’de öldü.

Bingham, Missouri ve çevresindeki yerel ve güncel yaşamı belgeleyen resimleriyle önem kazan­mıştır. Yapıtlarında Missouri Nehri’nde yapılan taşı­macılığı, kürekçileri, avcıları ve sıradan kır insanları­nın günlük yaşamlarını biraz karikatürleştirerek neşe­li bir biçimde ele alır. Çoğunlukla bir eğlence havası içinde yansıttığı bu sahnelerde, bireylerin olaylara gösterdiği tepkileri alabildiğine çeşitlendirmekte ola­ğanüstü başarılıdır. Şiirselliğe ulaşan özgün anlatımı, Almanya’daki çalışma döneminden sonra tazeliğini yitirerek yerini ustaca, ama kalıplaşmış uygulamalara bırakmıştır.

YAPITLAR (başlıca):

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983