George Alexandroviç Ostrogorsky Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

OSTROGORSKİY, Georgi Aleksandroviç (1902-1976)

Rus asıllı Yugoslav tarihçi. Bizans tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınmıştır.

19    Ocak 1902’de St.Petersburg’da (bugün Leningrad) doğdu, 24 Ekim 1976’da Belgrad’da öldü. 1933’te Belgrad Üniversitesi’nde profesör oldu. 1945’te üyesi olduğu Sırp Bilimler Akademisi Bizans Çalışmaları Enstitüsü’nün 1948’de yöneticiliğine getirildi.

Ostrogorskiy, Bizans İmparatorluğu’nun iktisadi ve toplumsal tarihi üzerine incelemeleri ve Sırp-Bizans ilişkileri üzerine çalışmalarıyla tanınmıştır. Bu konudaki kitapları temel kaynak niteliğindedir ve çeşitli dillere çevrilmiştir. Birçok Bizans tarihçisinin tersine Bizans’ta feodal üretim ilişkilerinin geçerli olduğunu savunmuştur. Bizans kentlerinin Roma İmparatorluğu döneminden başlayarak sürekli bir gelişme içinde olduğunu, özgür köylülerin birleşmesinin ve thema adı verilen idari bölgelerin örgütlenmesinin ise 7. yy’da başladığını öne sürmüştür.

•    YAPITLAR (başlıca): Studien zur Geschichte des byzan-tinischen Bilderstreites, 1929, (“Bizans’ta. Tasvir Kavgalarının Tarihi Üzerine Çalışmalar”); Pour l’histoire de la feodalite byzantine, 1954, (“Bizans’ta Feodalitenin Tarihi Üzerine”); Geschichte des byzantinischen Staates, 1963, (Bizans Devleti Tarihi, 1981).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi