Ana Sayfa Edebiyat Edebi Şahsiyetler Georg Wilhelm Friedrich Freytag Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Georg Wilhelm Friedrich Freytag Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

Georg Wilhelm Friedrich Freytag (1788-1861) Arapça-Latince sözlüğüyle tanınan Alman şarkiyatçısı.

19 Eylül 1788 tarihinde Almanya’nın Lüneburg şehrinde bir ciltçinin oğlu ola­rak dünyaya geldi. 1807’de girdiği Göttingen Üniversitesi’nde ilahiyat, felsefe ve Doğu dilleri öğrenimi gördü. Felsefe Fakültesi’nde Arap şiiri üzerine hazırla­dığı doktora tezini 1814 yılında verdi ve bu çalışmasını daha sonra girdiği İlahiyat Fakültesi’nde de geliştirip tekrar sun­du. 1815’te ordu papazı sıfatıyla Prus­ya’nın Fransa seferine katıldı ve Paris’­te ünlü şarkiyatçı Silvester de Sacy ile tanıştı. Savaşın arkasından de Sacy ile kendisini takdir eden Alexander v. Humboldt’un tavsiyesi üzerine Prusya Kültür Bakanlığı’nın verdiği bursla tekrar Pa­ris’e gitti ve burada de Sacy’den Arapça, Farsça ve Türkçe okudu. Özellikle Arap dili ve edebiyatı alanında uzmanlaşmış olarak yurduna döndüğünde ilgiyle kar­şılandı ve o zamana kadar Alman üni­versitelerinde müstakil bölüm halinde yer almayıp ilk defa Bonn Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde açılan Doğu Dilleri Bölümü’ne profesör unvanıyla başkan tayin edildi.

Günde on bir saat Arapça ile meşgul olmadıkça rahat edemediği bilinen ve bütün ömrünü bu alanda yazmak. Öğren­ci yetiştirmekle geçiren Freytag İbrânîce’yi de mükemmel biliyor ve derslerin­de bu dilin gramerini kendi yazdığı ki­taptan, Tevrat’tan derlediği seçme me­tinlerle birlikte okutuyordu. Telif, tercü­me, şerh ve neşir türünde yaptığı ilmî çalışmaların birçoğunu, burs vererek kendisini de Sacy’nin yanına gönderen ve maddî, manevî yardımlarını esirgemeyen Prusya Kültür Bakanı Kari Altenstein’e ithaf etmiştir. 16 Kasım 1661’de Bonn civarındaki Dottendorf “ta ölen Freytag’ın yetiştirdiği öğrenciler arasında J. Derenbourg, F. A. Schmoelders, J. Gildemeister, J. A. Vullers. A. Geiger. M. Eğer, S. Munk ve F. VVoebke gibi ünlü şarkiyat­çılar bulunmaktadır.