Georg von Below Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

31

BELOW, Hugo von (1858-1927)

Alman iktisat tarihçisi. Orta Çağ Avrupa iktisat tarihi konusunda özgün araştırmalar yapmıştır.

Georg Anton Hugo von Below Bonn Üniversitesi’nde eğitim gördü. Tarih dalında Friedrich von Bezold ve M. Ritter’in, ekonomi dalında da Th. von der Goltz ve E. Nasse’nin öğrencisi oldu. Münster, Marburg, Tübingen ve Freiburg üniversitelerinde ders verdi.

Alman feodalitesi, Orta Çağ kent ekonomileri ve ticareti üzerine araştırmalar yaptı. Kırsal toplumlarda ve zanaat loncalarında, özgün iktisadi ilişkilerin önemi üzerinde durdu. Bu konuda yazdığı en önemli kitaplar, Territorium und Stadt (“Çevre ve Kent”) ve Probleme der Wirtschaftsgescbicbte’dir (“İktisat Tarihinin Sorunları”). Below, Orta Çağ kent yönetimlerinin oluşmasında “özgün kırsal toplumlar”m rolünü vurgularken, Bücher ve Schmoller gibi düşünürlerin feodal toplumları tarım ve tarım dışı kesimleri kapsayan ve kendine yeterli birirfıler olarak ele alan anlayışlarına karşı çıktı.

Çalışmalarında özellikle Sombart’ın vurguladığı, kapitalizmin gelişmesinde toprak rantından kaynaklanan birikimin önemini yadsıdı. Anayasa tarihi konusunda da önemli çalışmaları olan Below, siyasi görüşlerinde muhafazakârdı. Yaşı ilerledikçe demokrasiye ve Almanya’da cumhuriyet yönetimine düşman oldu.

•    YAPITLAR: Das ditere deutsche Stadtsıvesen und Bür-g’ertum, 1898, (“Eski Alman Kent Örgütlenmesi ve Vatandaşlık”); Territorium und Stadt, 1900-1902, (“Çevre ve Kent”); Handbuch zur mittelalterlichen und neueren Geschichte, 1903-1928, (“Orta Çağ ve Yakın Tarih Üzerine El Kitabı”); Die Ursachen der Rezeption des römischen Rechts in Deutschland, 1905, (“Almanya’da Roma Hukukunun Uygulanmasının Nedenleri”); Der deutsche Staat des Mittelalters, 1914, (“Orta Çağ’da Alman Devleti”); Die Ursachen der Reformation, 1916, (“Reformun Nedenleri”); Probleme der Wirtschaftsgeschichte, 1920, (“İktisat Tarihinin Sorunları”); Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen, 1924, (“Kurtuluş Savaşlarından Günümüze Alman Tarih Yazımı”); Die italienische Kaiserpolitik des deutschen Mittelalters, 1927, (“Alman Orta Çağı’nın İtalyan Krallık Siyaseti”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi