Georg Kaiser Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

37

Toplumsal reformları destekleyen bir yazar olan Kaiser, hem düşünsel gücünü yansıtan, hem de imgesel olarak Dışavurumculuk’un zengin örneklerini oluşturan oyunlar yazmıştır. Dili bile Dışavurumculuğun bir göstergesi olarak kullanmıştır. Oyun kişilerini birer karakterden çok, toplumun çeşitli katlarını temsil eden tipler olarak ele almıştır. Makineleşen sanayi topiumunda bireyin yabancılaşmasıyla ilgilenmiştir. Bu yabancılaşmayı aşmak için bireysel sevgi ve özveriyi zorunlu görmüştür. Konularını yalnız çağdaş dünyadan değil, her dönemden aldığı oyunlarında geleneksel dramatik gelişmeyi bir kenara itmiş, ikili sahnelerin ve temel karşıtlıkların neredeyse matematiksel bir düzen içinde oyunun kurgusunu oluşturduğu bir yöntemi yeğlemiştir.

En önemli yapıtlarından biri Gas’dır (“Gaz”). Bir üçleme olan Gas’ı oluşturan Die Koralle (“Mercan”), Gas I ve Gas II adlı oyunlarda, uğraşıp didinerek ortaya çıkardıkları bir sanayi kuruluşunun baskısı altında ezilen insanların öyküsü anlatılır. Adını Rodin’in aynı adlı heykelinden, konusunu 15. yy’da Fransa’da geçmiş bir olaydan alan Die Bürger von Calais’de ise kişinin gerektiğinde kendini başkaları için feda etmesi teması işlenmiştir.

Georg Kaiser hemen hemen her türde yazdığı yetmişe yakın oyunuyla Dışavurumculuk akımının en önde gelen yazarlarından biri olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Die Bürger von Calais, 1914, (“Calaisliler”); Von Morgens bis Mittemachts, 1916, (Bir Gün İçinde); Die Koralle, 1917, (“Mercan”); Gas I, 1918, (“Gaz I”); Papiermühle, 1927, (“Kâğıt Fabrikası”); Napoleon in New Orleans, 1941, (“Napoleon New Orleans’ da”); Das Floss der Madusa, 1942, (“Medusa’nın Salı”); Zıveimal Amphitryon, 1948, (“İki Kez Amphitryon”); Pygmalion, 1948; Bellerophon, 1948.

• KAYNAKLAR: B. Diebold, Der Denkspieler Georg Kaiser, 1924; E.A. Fivian, Georg Kaiser, 1947; B.J. Kenworthy, Georg Kaiser (bibliyografya içerir), 1957; H.F. Königsgarten, Georg Kaiser (bibliyografya içerir), 1928; W. Paulsen, Georg Kaiser (bibliyografya içerir), 1960.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Önceki İçerikBeşir Ağa Külliyesi Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikPhilip Sidney Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi