Georg Gottfried Gervinus Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

21

GERVINUS, Georg Gottfried (1805-1871)

Alman, tarihçi. Edebiyat tarihine ilişkin özgün çalışmalar yapmıştır.

20    Mayıs 1805’te Darmstadt’ta doğdu, 18 Mart 1871’de Heidelberg’de öldü. Heidelberg Universitesi’nde tarih öğrenimi gördü. Tarihçi F.C. Schlosser’in görüşlerinden etkilendi. 1835’te Heidelberg Üniversitesi, 1836’da Göttingen Üniversitesi tarih profesörlüğüne atandı. 1837’de Kral Ernst August’u, anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle protesto eden Göttingen Üniversitesi’nin 7 profesörü arasında yer aldı. Bu nedenle görevinden uzaklaştırılınca yeniden Heidelberg Üniversitesi’nde edebiyat tarihi dersleri vermeye başladı.

1835’te ilk cildini yayımlamaya başladığı, 5 ciltlik Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen (“Alman Ulusal Edebiyatı Tarihi”) adlı kitabında, döneminin edebiyat tarihçilerinden farklı olarak, edebiyatı ait olduğu dönemin toplumsal ve siyasi akımlarıyla bağıntılı olarak inceledi.

Liberal bir milliyetçi olan Gervinus, Alman eyaletlerinin eşit hak ve özgürlüklere sahip olarak bir federasyon çatısı altında birleştirilmelerini savundu. 1847’de yayımlamaya başladığı Deutsche Zeitung adlı gazetede bu görüşlerini yaymaya çalıştı. 1848’de yeni anayasayı hazırlamakla görevlendirilen Frankfurt Parlementosu üyeliğine getirildi. Ancak, kısa bir süre sonra siyasi anlaşmazlık nedeniyle parlamentodan ayrıldı. Gervinus, Geschichte des neunzehnten Jahr-hunderts seit den Wiener Vertraegen (“Viyana Antlaşmalarından Sonra 19. Yüzyıl Tarihi”) adlı kitabında insanlık tarihinin özgürlük ve demokrasiye doğru bir gelişim içinde olduğunu savundu. 1853’te kitabın önsözünü yayımladığında, demokrasi ve özgürlüğe ilişkin görüşleri nedeniyle vatan hainliğiyle suçlanarak, profesörlük unvanı geri alındı.

•    YAPITLAR (başlıca): Geschichte der poetischen Natio-nal-Literatur der Deutschen, 1835-1942, (“Alman Ulusal Edebiyatı Tarihi”); Geschichte des neunzehnten Jahrhun-derts seit den Wiener Vertraegen, 1855-1866, (“Viyana Antlaşmalarından Sonra 19. Yüzyıl Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi