Georg Friedrich von Martens Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

MARTENS, Georg (1756-1821)

Alman, hukukçu. Kendi adıyla anılan uluslararası antlaşmalar derlemesiyle tanınmıştır.

Georg Friedrich von Martens 22 Şubat 1756’da Hamburg’da doğdu, 21 Şubat 1821’de Münih’te öldü.
Göttingen, Regensburg ve Viyana üniversitelerinde öğrenim görerek 1783’te Göttingen Üniversitesi’nde hukuk profesörü oldu.1808-1813 arasında Westfalya Krallığı için devlet danışmanlığı yapan Martens, 1814’te Hannover Prensi III.Georg’un özel danışmanı oldu. 1816’dan ölümüne dek Alman Konfederasyonu Meclisi (Bundestag) üyeliği yaptı.

Çalışmalarını devletler hukuku üzerinde yoğunlaştırarak 1791-1801 arasında 1761 sonrasındaki uluslararası antlaşmaları kapsayan Recueil des traites (“Antlaşmalar Derlemesi”) adlı yedi ciltlik kitabını yayımladı. 1802-1808 arasında yeğeni Kari Martens’in katkısıyla bu diziye dört yeni cilt ekleyen Martens, kitaplarını uluslararası ilişkilerde geçerli dil olması nedeniyle Fransızca yazdı. Martens’in ölümünden sonra da yeni antlaşmaların eklenmesiyle sürdürülen ve Martens Derlemeleri olarak da tanınan bu dizi Nouveau recueil general des traites (“Yeni Genel Antlaşmalar Derlemesi”) adıyla günümüze değin gelmiştir.

Martens, Bynkersoek tarafından başlatılıp J.J.Moser tarafından sürdürülen pozitivist devletler hukuku akımının temsilcilerindendir. Devletler hukukunun doğal hukukun soyut yasalarına değil akla ve sağduyuya dayandırılarak dönemin siyasal ve toplumsal gerçekliklerine uygun düzenlenmesinin gerekliliğini vurgulamıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Precis du droit des gens modemes de l’Europe, 1789, (“Çağdaş Avrupa Devletler Hukukunun ÖzetV’);Recueil des traites, 1791-1808, (“Antlaşmalar Derlemesi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi