Geleneksel Manda Lokumunun Üretim Tekniği

31

Merve
Bircan, Muhammet Dervişoğlu, Fehmi Yazıcı –
Geleneksel Manda Lokumunun Üretim Tekniği

Geleneksel manda lokumu; sade lokumun içine
manda kaymağı ilavesinden sonra rulo haline getirilen önemli bir şekerleme
türüdür. Manda lokumu Türkiye’de Afyon ve Samsun’un Bafra ilçesinde üretilmektedir.

17. yüzyıldan bu yana Osmanlı imparatorluğu
toprakları içinde çok aranan önemli bir şekerleme olan lokum, Türk zevki veya
Türk tadı anlamına gelen “Turkish Delight”, yani anladığımız manada
“Türk lokumu” adı ile tanınmaya başlamıştır.

Bafra’da manda lokumu şekerci Faris Yüksel
tarafından üretilmeye başlamıştır. Faris Yüksel 1936’da Bafra’da Ticaret
Odasının açılması ile lokum imalatının tescilini yaptırmıştır.

Bircan, Merve ve Dervişoğlu, Muhammet ve
Yazıcı, Fehmi. (2011), “Geleneksel Manda
Lokumunun Üretim Tekniği
,” Samsun
Sempozyumu
13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, s. 347-349,
Samsun 2012