Edebiyat

Gazavat-ı Hayrettin Paşa Barbaros Hayreddin Paşa Tanıtım ve Konusu

Gazavat-ı Hayrettin Paşa – Türk Edebiyat tarihinin ilk otobiyografi denemesidir.

Eserin baş tarafında da belirtildiği gibi Barbaros Hayreddin Paşa biyografisini bizzat Seyyid Murâdî Reis’e yazdırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman bir gün Barbaros Hayreddin’i huzuruna çağırmış ve ferman etmiş:” Bre Hayreddin bir kulun ömrüne bu kadar az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Siz in misiniz yoksa cin misiniz? Bana ister manzum ister mensur bir eser yaz ben de haine-i amiremde saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere ibret ve ders olsun.” Bu ferman üzerine kendi söylemiş, Seyyid Muradi yazmıştır.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın resmî hayat hikayesi, onun zamanına kadarki Türk deniz harekâtının tarihçesi ve denizcilerimizin kullandıkları gemi çeşitleri hakkında da bilgiler verilen eser, kendi halinde, deniz ticareti ile meşgul bir gencin, imanı, aklı, yüreği ve bileği ile dünyanın gelmiş geçmiş en büyük deniz savaşçısı ve kaptan-ı derya oluşunun kendi ağzından yazılmış heyecanlı destanını anlatıyor.