Tarihi Eserler

Gâvurkale (Tarihi Eserler)

Tarihi-eserler-3/gavurkale” 247″ 184″ Gâvurkale

Ankara’nın 60 kilometre kadar güneybatısında Haymana yakınında yer alan bir kaya kabartmasıdır.

Kabartmada üç tanrı figürü tasvir edilmektedir.

Kayalık bir bölgede olan Gâvurkale, Hitit döneminde yüksek ve düz bir alan elde etmek için düzenlenmiştir.

Vadiye bakan kayanın yüzüne çok silik olarak görülebilen, oturan bir tanrıça ve karşısında ayakta duran iki tanrı figürü işlenmiştir.
Tarihi-eserler-3/gavurkalee” 244″ 137″ Yüzeyin 2 metre aşağısında mezar odası kalıntıları mevcuttur.