Edebiyat

Garibnâme Aşık Paşa

Garibnâme

Garibnâme, 1272-1333 yılları arasında yaşamış olan mutasavvıf, şair Âşık Paşa’nın en önemli eseridir. Türk tasavvuf edebiyatının önemli eserlerinden olan Garibnâme; Muhhabet, marifet, ruhun vasıfları ve hasletleri ve benzeri dini ve tasavvufi konulara dair on bab (bölüm) üzerine düzenlenmiş bir kitaptır. Türk tasavvuf edebiyatının önemli eserlerindendir. Coşkun bir şiir kitabı olmaktan çok, mantık ve düşünüşe dayanan öğretici bir eserdir. Eserin her bölümü bir sayıyla ayrılmıştır. Birinci bölümü Allah’ın birliği, ikinci bölümü çift olan şeyler, üçüncü bölümü üç sayısını esas alan hususlar, dördüncü bölümü mevsimler vs. gibi hususlar yer almaktadır. Bu durum on. bölüme kadar her bölümde, ayrı ayrı işlenmektedir. Eserin dili oldukça sadedir ve 12.000 beyte yakındır.

Âşık Paşa Garibnâme’yi Mevlana Celaleddin’inin Mesnevi’si gibi aruzun “Failatün Failatün failün” kalıbıyla yazmıştır. Maarifname, Divan-ı Aşık ve Kitab-ı Aşık adlarıyla da anılan Garibname’de Mesnevi’den alınmış hikayeler de bulunmaktadır.

İlgili Makaleler