Ganizade Nadiri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

62

NADİRÎ, [Ganizade] (1572-1627)

Osmanlı Divan şairi. III. Mehmed ile I. Ahmed dönemlerini betimleyen bir Şehname yazmıştır.

Mehmed Nadiri, Kâtip Çelebi’ye göre 1572 başlarında İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Anadolu kazaskerlerinden Bolulu Abdülgani Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini bitirdikten sonra Hoca Saded-din Efendi’nin derslerine devam etti. 1592’de medreseyi bitirdi. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. 1596’da Fatih’teki Sahn Medresesi müderrisliğine yükseldi. Selanik, Kahire ve Edirne kadılıklarında bulundu. Bu arada Ahizade Abdülhalim Efendi’den hat sanatını öğrendi. 1608’de İstanbul kadılığına atandı. 1609’da görevinden alındı. 1610’da Galata kadısı oldu. 1612’de Anadolu kazaskerliğine getirildi.

I.    Ahmed’in Edirne gezilerine katıldı. 1619’da Rumeli kazaskeri oldu. 1622’de görevinden uzaklaştırıldı. Ancak, arpalık olarak Galata kadılığı kendisine bırakıldı. 1625’te ikinci kez Rumeli kazaskerliğine atandı. Bir yıl sürdürebildiği görevinden hastalığı nedeniyle ayrıldı.

Nadiri aynı zamanda döneminin usta hattatların-dandı. Türkçe Divan’ından başka Münşeât’ı, 800 beyitlik Miraciye’si ve Arapça Risale-i Kalemiye’si vardı.En önemli yapıtı,III.Mehmed ile oğlu I.Ahmed’
in dönemlerini betimleyen 2 bin beyitlik Şebnâme’ sidir. Yapıtta Türk şairlerinin kaside ve gazel tarzlarında kendilerini asla İran şairlerinden aşağı görmediklerini belirtir.

•    YAPITLAR (başlıca): Divan, (Nuruosmaniye Kütüphanesi, No. 3884); Münşeat, (İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, No. 1822); Miraciye, (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Bölümü no. 758); Risale-i Kalemiye, (Nuruosmaniye Kütüphanesi, No. 4202); Şehname, (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Bölümü No. 1124).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi