Gamet Nedir, Ne Demek, Gamet Yapısı

0
36

Gamet

Erkek ve dişi üreme hücresina verilen ad.

Karşı cinsten bir gametle birle­şerek yeni bir birey ya da Zigot oluşturan eşeyli üreme hücresi; cin­siyet hücresi. Bu olay Döllenme  adı­nı almaktadır. Herbir gamet, birbirine ben­zemeyen bir takım Kromozom  içe­rir ve Ha Dloid  olarak nitelendirilir. Böylece 2 gamet birleştiğinde meydana gelecek hücre diploid ya da çift kromozom takımı içerecektir. Bazı ilkel organizmala­rın gametleri suda yüzebilen özdeş hücre­lerdir. Ancak çoğu türlerde yalnızca erkek gamet (sperm) hareketlidir, dişi gamet (yu­murta hücresi) yerinden kıpırdamaz. Evrim düzeyinin üst basamaklarında yer alan bit­kilerde erkek gametler ya da polenler er-cik tarafından, dişi gametlerse yumurtalık tarafından yapılır. Hayvanlarda gametler Cinsiyet Salgı Bezleri  ‘nde yani er­keklerde testislerde (erbezlerinde) ve ka­dınlarda yumurtalıklarda oluşturulur.