Gâliye Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

23

Gulât da denir. Aşırılar. Istılah olarak Hz. Ali’ye tanrılık isnat edenler hakkında kullanılır.