Galileo Galilei

25

Galileo
Galilei
(1564-1642)

Teleskopuyla Güneşin lekelerini, Venüs
gezegeninin evrelerini, ay yüzeyinde dağlar, vadiler gibi birtakım engebeler
bulunduğunu ve Jüpiter’in dört uydusunu saptamıştır.

Cisimlerin serbest düşme ve serbest salınım
yasalarını, sarkaç yasalarını bulmuştur. Düşen cisimlerin deviniminde çok
önemli bir gerçeklik olan ivmeyi ilk bulan kişidir. İvme hızın büyüklük ve yön
açısından değişmesi demektir.

Galileo, düşen cisimler yasasını formüle
etti: eğer bir cisim boşlukta serbestçe düşüyorsa, onun hızı her geçen saniyede
sabit bir oranda artış gösterir; ivme yani saniye başına hızın artma oranı
ortalama 30.48 cm’dir. Buna göre havası boşaltılmış bir ortamda kurşun ya da
tüy, tüm cisimler aynı hızla ve aynı sürede düşerler.

Ortaya attığı süredurum yasasına göre devinim
içinde olan bir cisim, eğer önüne hiçbir engel çıkmazsa devinimini sonsuza dek
sürdürür.
Bu yasa, Newton’un elinde
eylemin ilk yasası haline gelecektir.

Galileo’ya göre, “Doğa matematik dille yazılmış
bir kitaptır.”

Modern
Felsefe I

Prof. Dr. Sara Çelik

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:
2588

Haziran 2012, Eskişehir