Gaius Marius Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

MARIUS, Gaius (İÖ 157-86)

Romalı asker ve devlet adamı. Orduda reformlar yapmıştır.

Orta İtalya’da Arpinum (Arpino) yakınlarında doğdu, İÖ 13 Ocak 86’da Roma’da öldü. Bir çiftçi ailesinden gelmektedir. İÖ 134-133’te, Scipio Aemili-anus’un komutasında bir asker olarak, İspanya’da, Numantia kuşatmasına katıldı. İÖ 123’te askeri tribün seçildi. Quintus Caecilius Metellus’un (Baleari-cus) yönetiminde Balear adalarına yapılan bir sefere katıldı. İÖ-122’de Roma’ya dönerek kendisini quaes-tor (defterdar) seçtirdi. Roma’nın güçlü ailesi Metelli-ler’in desteğini alarak İÖ 119’da halk tribünü seçildi. Bağımsızca davranması soyluların desteğini yitirmesine neden oldu. İÖ 116’da praetor seçildiyse de, İÖ 115’te görev süresinin bitiminden sonra Uzak İspanya Eyaleti’nin valisi (propraetor) yapılarak Roma’dan uzaklaştırıldı.

İÖ 109’da Caecilius Metellus’un (Numidicus) defterdarı olarak, Numidia’ya (Tunus-Cezayir arasında) karşı yapılan sefere katıldı. Metellus’un Numi-dia Kralı Jugurtha (Iugurtha) karşısında başarılı olmadığı görüşünü yaymaya başladı. İÖ 108’de başkente dönen Marius, tüccar sınıfının (equites, equestrians) ve halk kitlelerinin desteğini kazanarak, İÖ 107 yılı için konsül seçildi. Aynı yıl gönüllülerden oluşan bir ordunun başında olarak Afrika’ya gitti. Jugurtha, Roma ordusunun baskısına dayanamayarak Maurete-nia (Cezayir-Fas) kralına sığındı. İÖ 105’te Marius, questor Lucius Cornelius Sulla’yı bir antlaşma yapması amacıyla Mauretenia’ya gönderdi. Sulla’nın Ju-gurtha’nın teslim olmasını sağlaması, Gaius Marius ile kendisi arasında bir rekabetin başlamasına neden oldu. Batı Numidia, Mauretenia’ya bırakıldı. Ülkenin doğusu ise Roma’ya bağımlı bir devlet durumuna getirildi.