Gaius Caesar Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

31

CAESAR, Gaius (İÖ 100 – İÖ 44)

Romalı devlet adamı. Roma cumhuriyetini diktatörlüğe dönüştürmüştür.

Gaius Julius Caesar, IO 13 Temmuz 100’de Roma’da doğdu. İÖ 15 Mart 44’te aynı yerde öldü. Söylenceye göre soyu Roma’nın kurucusu Aeneas ile Küçük Asya ana tanrıçasına dek dayanır. Babası Gens Julia adlı patrici ailesinden olup bir süre preator ve prokonsül oldu. Annesi ise bir plep olan Aurelia’. dır. Söylenceye göre dünyaya gelişi tıp tarihine Cesarien (Sezaryen) adıyla geçen bir ameliyatla gerçekleşmiştir.

Teyzesi Julia Halk Partisi’nin önde gelenlerinden Gaius Marius ile evli olduğundan baştan beri bu parti ile ilişkisi|olan Caesar, İÖ 83’te bu partinin yandaşlarından konsül Cornelius Cinna’nm kızı Cornelia ile evlendi. İÖ 82’de kendini diktatör ilan eden Sulla, Caesar’dan Halk Partisi ile ilişkisini kesmesini ve eşinden ayrılmasını istedi. Bu isteği kabul etmeyen Caesar’ın tüm hakları elinden alındı. Öldürülmekten Vesta rahibelerinin yardımıyla kurtuldu ve sürgüne gönderildi. İÖ 78’de Sulla’nın ölümü üzerine sürgünden dönen Caesar, Sulla anayasasına karşı verilen mücadeleye katıldı. Pompeius ile Licinius Crassus’un senatonun karşıtı olan partiyle ilişki kurmalarında önemli rol oynadı.

Pompeius ile Crassus aralarındaki anlaşmazlığı unutup, İÖ 70 yılının konsülleri olduktan sonra Sulla’nın gerici nitelikteki yasalarını kaldırdılar. Pompeius’un önerisiyle halk tribunluğu yeniden oluşturuldu.

Crassus, Caesar’ın yeteneğini görerek yükselmesi için gerekli parayı verdi. Caesar İÖ 68’de quaestor (ceza davaları ve mali işleri yürütme sorumlusu) seçilerek senatoya girdi.

İÖ 78’de Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan korsanlar büyük sorun yaratıyorlardı. Pompeius, İÖ 67’de bu sorunu çözmek üzere olağanüstü yetkiyle Akdeniz kıyılarını denetlemek üzere üç yıl süreyle prokonsül (konsül yetkisiyle donanmış eyalet valisi) oldu. Bir donanma oluşturan Pompeius, korsanlar sorununu üç ayda çözümleyerek Roma’da büyük ün kazandı. İÖ 66’da konsül Cicero’nun yardımıyla Kilikya, Bitinya ve Asya eyaletleri valiliğine getirilerek Pontus Kralı VI. Mithridates’e karşı girişilen savaşa komutan oldu.

Pompeius’un güçlenmesi Crassus ile onun yardımıyla quaestor olan Caesar’ı ürkütüyordu. Bu nedenle o Doğu’da iken Caesar ile Crassus, Roma’da senatoyu yıpratmaya ve senatörler arasındaki çelişkilerden yararlanmaya çalışıyorlar, para ile devlet memurlarını ve halk tribunlarını elde ederek istedikleri kararları çıkarttırıyorlardı. Giderek güçlenen Pompeius’a karşı yasadışı yöntemlere de başvurdular. İÖ 66’da Catilina’nın düzenlediği suikaste katıldılar. İÖ 65 yılının konsüllerini öldürmeyi amaçlayan bu sui-kastin ardından Crassus diktatör, Caesar da magister equitum (süvari komutam) olacaklardı. Ancak suikast gerçekleşmeden açığa çıkınca bu işten sıyrılarak Caesar aedil (kent yöneticisi) Crassus ise censor (askeri ve mali kayıtları düzenleyen sorumlu) oldular.

Caesar’ın İÖ 63’te, oluşturulması planlanan toprak yasasını yürütecek komisyona seçilmesi Cicero’nun başı çektiği bir grup senatör tarafından engellendi. Ardından pontifex maximus (devlete ilişkin din işlerinden sorumlu başrahip) seçildi. Aynı yıl Catilina’nın ikinci suikast girişiminin ardından yakalanan suikastçilerin cezalarının ölüm yerine ömür boyu hapse çevrilmesi için çabaladı. Ancak Senato, Cicero ve Cato’nun [Genç] ısrarıyla ölüm kararı aldı.

Önceki İçerikTamiyye/Tamiye Nedir, Ne Demektir, Örnekleri, Divan Edebiyatı’nda Tamiyye
Sonraki İçerikJohann Friedrich Herbart Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi