Gadamer – Heidegger yorumu

Yunan felsefesinin/filozoflarının oluş kavramını kullanırken sergiledikleri yerleşik anlayışı kırmak ve modern düşüncenin, bu oluş kavramının tahakkümü altındaki yeni felsefenin asli prensibi haline gelen müphem bir bilinç kavramını nasıl oluşturduğunu ortaya koymak Heidegger’in yapmış olduğu büyük bir hizmettir.