G. Stanley Hall Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

HALL, Granville Stanley (1844-1924)

ABD’li psikolog ve eğitimci. Evrimci bir psikoloji yaklaşımını savunmuş, eğitim psikolojisi konusunda çalışmalar yapmıştır.

1    Şubat 1844’te Massachusetts Eyaleti’nde Ashfield’de doğdu, 24 Nisan 1924’te aynı eyalette Worces-ter’de öldü. 1867’de Williams College’ı bitirdikten sonra, annesinin isteğiyle New York’ta bir yıl süreyle dinbilim öğrenimi gördü. 2 yıl Almanya’nın çeşitli üniversitelerinde psikoloji derslerini izledikten sonra, 1878’de Harvard Üniversitesi’nden psikoloji doktoru derecesi aldı.

Bu tarihten sonra iki yıl süreyle Almanya’da araştırmalar yapan Hail, orada deneysel psikolojinin kurucularından Wilhelm Wundt’un öğrencisi oldu. 1882’de girdiği Johns Hopkins Üniversitesi’nde önce felsefe dalında öğretim üyesi, daha sonra psikoloji ve pedagoji profesörü olarak görev yaptı. Bu üniversitede, ABD’deki ilk psikoloji laboratuvarını kurdu. 1887’de American Journal of Psychology’i (Amerikan Psikoloji Dergisi) yayımlamaya başlayan Hail, 1888’de yeni kurulan Clark Üniversitesi’nin rektörü oldu ve 1920’ye değin bu görevde kaldı. Aynı dönemde psikoloji profesörü olarak ders verdi. 1892’de kurulan Amerikan Psikoloji Demeği’ne aynı yıl başkan seçildi. Journal of Religious Psychology (Dinsel Psikoloji Dergisi) ve Journal of Applied Psychology (Uygulamalı Psikoloji Dergisi) gibi dergilerin kurulmasına katkıda bulundu.

Önceleri felsefeyle ilgilenen Hail, daha sonra psikolojiye yönelmiş, Danvin’in görüşlerinden etkilenerek evrimci bir psikoloji yaklaşımını geliştirmiştir. Hall’a göre kazanılmış kişilikler kalıtım yoluyla geçer, insanlar psikolojik eğilimleri yönünden atalarının yaşam alışkanlıklarının ve değer yargılarının etkilerini taşırlar. Bireyin evrimi, ırkların kültürel gelişim evrelerinin bir özetidir. Zihinsel gelişme evrimci bir biçimde, aşamalı olarak gerçekleşir. : Bireyin zihinsel gelişiminin değerlendirilmesinde, içinde yaşadığı toplumun değerlerine dayanan ölçütleri temel alan Hail, bunların dışında kalan durumları sapma olarak değerlendirmiştir. Ona göre, gençlik döneminde verilecek bir eğitimle bireylerin ölçüt dışı kişilik özellikleri değiştirilebilir. Hail, çocukluk, ergenlik, yaşlılık, din, ırk, cinsiyet ve eğitim psikolojisi gibi psikolojinin çok çeşitli alanlarına katkılar yapmış, Freud’un görüşlerinin ABD’de tanınmasına öncülük etmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Adolescence, 2 cilt, 1904, (“Gençlik”); Educational Problems,2 cilt, 1911,(“Eğitim Sorunları”); Founders of Modern Psychology, 1912, (“Çağdaş Psikolojinin Kurucuları”); Senescence, the Last Half of Life, 1922, (“Yaşlılık, Yaşamın Son Yarısı”); Life and Confessions of a Psycholpgist, (otobiyografi), 1923, (“Bir Psikoloğun Yaşamı ve İtirafları”).

•    KAYNAKLAR: D.Ross, G.Stanley Hail: Psychologist as Prophet, 1972; L.N.Wilson, G.Stanley Hail, 1914.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi