Fülfül Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

22

Divan edebiyatımızda sevgilinin yüzündeki beliren benlerin siyahlığı ve yuvarlaklığı itibarı ile benzetildiği unsurlardan biri de fülfüldür.