Friedrich-Wilhelm [Büyük Seçici] Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

22

Friedrich-Wilhelm yönetimi sırasında eyaletlerdeki diyetler (meclisler) aracılığıyla kendi ayrıcalıklarını savunan toprak sahibi soylularla uğraşmak zorunda kaldı. Diyetleri ortadan kaldırmak yerine her bir diyetle vergi toplama, görevlileri atama gibi konularda pazarlık ederek kendi yetkilerini büyük ölçüde kabul ettirdi. Her eyaletin Berlin’de kendisinin başkanlık ettiği Özel Meclis’e temsilciler göndermesini sağladı. Kentlerle toprak sahibi soylular arasındaki çelişkilerden yararlanarak gücünü artırdı. Kendine bağlı devletlerde ortak ve sürekli bir vergi sistemini yürürlüğe koydu. Tarımda üretkenliği artıracak projeler başlattı. Orduyu ve donanmayı güçlendirdi. Afrika’da Altın Kıyısı’nda bir koloni oluşturdu. Aynı zamanda köle ticaretiyle uğraşan bir ticaret şirketi kurdu. Kendi topraklarına göçmenlerin yerleşmesini teşvik etti. 1785’ten sonra çok sayıda Fransız Protestan ona bağlı devletlere göç etti. Bu göçler sonucunda Brandenburg, Berlin ve başka birçok bölgede iktisadi yaşam canlandı.

KAYNAKLAR: F. Şehevili, The Great Eleaor, 1947.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi