Frederick William Twort Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

29

TWORT, Frederick William (1877-1950)

İngiliz mikrobiyoloji uzmanı. Üzerinde asalak yaşadığı bakterileri eriterek yok eden ve bugün “bakteriyofaj” adıyla bilinen virüsleri ilk gözlemleyen kişidir.

22 Ekim 1877’de Surrey bölgesinde, Londra yakınlarındaki Camberley’de doğdu, 20 Mart 1950’de aynı kentte öldü. 1900’de Londra’daki St.Thomas Hastanesi Tıp Okulu’ndan diplomasını alıp, aynı hastanenin Klinik Laboratuvarı’nda asistan olarak çalışmaya başladı. 1902’de Londra Hastanesi’nde bakteriyoloji asistanlığına, 1909’da gene Londra’daki bir hayvan hastanesinin yöneticiliğine getirilen ve 1944’teki bir hava saldırısında laboratuvarı yıkılıncaya değin, otuz beş yıllık bu görev süresince mikrobiyoloji araştırmalarını aralıksız olarak sürdüren Twort, 1919’da Londra Üniversitesi’nde bakteriyoloji profesörü olmuş, 1929’da Royal Society üyeliğine seçilmiştir.

Bakterilerin virüslerden, virüslerin de daha basit ve ilkel mikroorganizmalardan türediği yolundaki temelsiz inancına karşılık bakteriyolojiye değerli katkılarda bulunan, bakterilerin yapay kültür ortamlarına uyum özelliğini araştıran ve ineklerde ciddi bir bağırsak hastalığına yol açan Johne basilini ilk kez bir besi ortamında üretmeyi başararak koruyucu aşının hazırlanmasını sağlayan Twort’un en önemli çalışması, bugün “bakteriyofaj” adıyla bilinen virüslere ilişkindir. 1915’te stafilokok türü bir bakteri (Staph-ylococcus aureus) üzerinde çalışırken, kültür ortamındaki bir maddenin bakterileri erittiğini farkeden ve ültrafiltreden süzerek ayırmayı başardığı bu ültramik-roskopik canlıların varlığını aynı yıl bir bildiriyle duyuran Twort, I.Dünya Savaşı’na katıldığı için ara verdiği çalışmalarını yeniden ele almadı ve 1917’de, bakteriler üzerinde asalak yaşayıp, bakteri hücrelerini eriterek yok etme özelliğine sahip virüsler olduğunu açıkladığı bu mikroorganizmaları “bakteriyofaj” diye adlandıran Kanadalı bakteriyoloji uzmanı d’Herelle oldu. Virüslerin yapısı ve etkinliği üstüne değerli bilgiler sağlayan bakteriyofajlar, sonraki yıllarda özellikle değşinim (mütasyon) olgusunun incelenmesinde kullanılarak genetik araştırmalarına da yeni boyutlar kazandırdı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi