Frederic William Maitland Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

21

MAITLAND, Frederic William (1850-1906)

İngiliz hukuk tarihçisi. Orta Çağ hukuksal kayıtları üzerine yaptığı tarihsel çalışmalarıyla ünlüdür.

28    Mayıs 1850’de Londra’da doğdu, 19 Aralık 1906’da Kanarya Adaları’nda Las Palmas’ta öldü. Aydın bir aile ortamında yetişti. Babası gibi dedesi de avukattı ve aralarında Orta Çağ’da dinsel inançlara aykırı düşüncelere ilişkin önemli bir kitabın da bulunduğu birçok kitabın yazarıydı. Maitland’ın yerleşmiş inançlara karşı kuşkucu ve belgesel kanıtlarda ısrarcı ve titiz bir tarihçi kişiliği geliştirmesinde dedesinin tarih anlayışı etkili oldu. Eton’da ve Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Trinity College’da öğrenim gördü. 1873’te lisans, 1876’da yükseklisans derecesi aldı ve baroya girdi. 1880’lerin ilk yıllarında hukuk tarihi ile ilgilenmeye başladı ve özgün elyazması hukuk kayıtlarını inceleyerek Pleas of the Crown for the County of Gloucester’i (“Gloucester Piskoposluğu İçin Hükümdar Kararları”) yayımladı. 3701
1884’te İngiliz hukuku okutmam olarak Cambridge Üniversitesi’ne girdi. 1887’de 13. yy İngiliz yasa ve geleneklerinin irdelenmesinde önemli bir payı olan ve iki bine yakın davayı içeren üç ciltlik Bracton’s Note Book’u (“Bracton’un Not Defteri”) yayımladı. 1888’de profesör oldu ve ölümüne değin Cambridge Üniversitesi’nde ders vermeyi sürdürdü.

Maitland, kendinden önceki hukuk tarihçilerinden, Orta Çağ hukuksal belgelerini sistemli bir biçimde derleyerek yayımlaması ve birçok tartışmalı konuyu aydınlatması ile ayrılır. Ona göre, İngiliz hukuk tarihinin o güne değin yazılamamasının nedeni, henüz Orta Çağ yıllıklarının ve diğer hukuk kaynaklarının derlenmemiş oluşudur. Maitland İngiliz hukukunun evrimini, daha önce çözümlenmiş olan, ancak anlaşılması güç olan eski yasaları, toplumsal ve kurumsal tarih içine yerleştirerek ve Avrupa hukuk biliminin gelişimi ile bağlantısını kurarak, düzenli bir biçimde incelemiştir.