Franz Brentano

0
22

Franz Brentano – Gerçek ve Kurmaca Nesneler      

Bütün zihinle ilgili göndermeler şeylere gönderme
yapar.

Pek çok durumda gönderme yaptığımız şeyler varolmaz.

…tıpkı doğmak ve batmak ifadelerinin güneşe
uygulanmasında olduğu gibi, (s. 33)

…kurmaca şeyleri sözcüğün uygun anlamında varlığa
sahip şeyler olarak alırsak en kötü karışıklıklara yol açabiliriz.

İçerik tasarımının nesnesi olarak sunulamayacağı
gibi onda bir nesnenin onaylanması anlamında bir şeyde asla onaylanamaz hatta
onlarda bu söylenenlerin onaylandığına inananlar tarafından bile böyle bir şey
yapılamaz.

İçerik sözcüğünün bir ad olmasının bu ada karşılık
gelen bir şeyin varolmasını gerektirmediğini söylemek daha uygun olur.

…kesinlikle diyebiliriz ki:

Birisi bir kentauros’un nesnesini kurabildiği gibi
bir kentauros’un varoluşunun ya da varolmayışının nesnesini kuramaz. Sadece
birisinin kentaurosu reddetmesi ya da onaylaması nesne yapılabilir.

Bu pek çok durumda gerçek bir şeyden başka bir şey,
bir nesne olarak sahip olduğumuz kurmaca nesnelerin mantıksal işlemlerde
zararsız olduklarını kanıtlar. (s. 36)

Türkçeleştiren: Uğur Ekren

Kutadgu Bilig

Sayı 7, Mart 2005

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here