François Couperin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

31

COUPERIN, François [ Büyük ] (1668-1733)

Fransız, besteci. Fransa’da Barok tarzın ve klavsen müziğinin önde gelen temsilcilerindendir.

10 Kasım 1668’de Paris’te doğdu, 12 Eylül 1733’te aynı kentte öldü. Couperin ailesi, 17. yy’m ilk yarısından başlayarak 200 yılı aşan bir dönem boyunca Fransa’nın önde gelen müzikçilerini yetiştirmiştir. François Couperin’in amcası Louis Couperin, 1653’te Saint-Gervais Kilisesi’nin orgculuğuna getirilmişti. Bu görev, izleyen 173 yıl boyunca hemen hemen kesintisiz olarak aynı ailenin üyeleri tarafından yürütüldü. François’nın babası Charles da ağabeysinden sonra bu göreve getirildi. 1679’da ölümüne değin, oğluna org dersleri verdi.

Babası öldüğünde görevi François için saklı tutulmak üzere geçici olarak bir başkasına verildi. François’nın eğitimini, dönemin önemli orgcu ve bestecilerinden Jacques Thomelin üstlendi. Couperin, ondan sağlam bir kontrpuan bilgisi edindi. Fransa Sarayı’ndan da destek gören sanatçı, 1693’te XIV. Louis’nin saray orgculuğunu yapmakta olan Thomelin’ in ölümü üzerine açılan yarışmayı kazandı ve onun yerine, Kral’ın dört orgcusundan biri oldu. Ancak, o sıralarda Versailles Sarayı’nda henüz org bulunmuyordu. Saray orgcularının görevi de, daha çok, yeni besteler hazırlamak ve konserler sunmaktı. Saray’la ilişkisi, Couperin’in kısa zamanda saygın ve varlıklı bir kişi olmasını sağladı. Bir yıl sonra krallık ailesinin çocuklarına ve Burgonya Dükü’ne müzik dersleri vermeye başladı. Couperin, bu ayrıcalıkları benimsemiş, bir soylu olarak yaşamaya özen göstermiştir.

1701’de Kral’ın özel klavsenciliğine getirildi. 1710 dolaylarında artık Fransa’nın en önemli müzik-çisi sayılmaya ve “le Grand” sanıyla anılmaya başlamıştı. Çok yaygın bir saygı görüyor, dönemin önde gelen müzikçileriyle sürekli ve yoğun ilişkiler içinde bulunuyor, birçok genç besteci onun tekniğini ve üslubunu izlemeye çalışıyordu.
1715’te XIV. Louis’nin ölümünden sonra Saray’ daki çalışmalarının giderek ağırlık kazanması üzerine 1723’te, Saint-Gervais’deki orgculuk görevini kuzeni Nicolas’ya aktardı.

Ününün yaygınlığına karşın, Couperin’in yaşamının son on yılı pek bilinmemektedir. 1730’da Versailles’daki görevinden de ayrıldı. Bu tarihten sonra beste yapmadı. Yaşamının son üç yılı yalnızlık içinde geçti.

Couperin’in yapıtları, tür olarak, belirgin sayılabilecek dönemlerde yoğunlaşmıştır. Saint-Gervais Kilisesindeki ilk yıllarında, org müziği yazmış, bu görevden ayrıldıktan sonra solo org için müzik yazmamıştır. Versailles döneminde ise vokal müzik ve oda müziği yapıtları bestelemiştir. Buna karşılık, klavsen için yazmış olduğu, Ordres adını verdiği 27 süitte toplanan 230’a yakın parça, hemen hemen bestecilik yaşamının bütününe yayılmıştır.