Folklorumuzda Bal

34

Müjgân
Üçer – Folklorumuzda Bal

Balın bozulmadan kalabilmesi, ilaç yapımında
kullanımını teşvik etmiş olmalıdır.

Antik Mısır’da bal müshil, merhem başka
amaçlarla hazırlanan ilaçların yapımında kullanılıyordu (s. 256). 

İbn Sina El-Kanun Fi’t-Tıbb adlı eserinde bal
ile yapılan pek çok ilacın tarifini vermiştir. Çörek otu, keten tohumu gibi
aktariyelerle bal ve bal mumunu karıştırarak yapılan ilaçları ve hangi
hastalıklara karşı kullanıldığını belirtmiştir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı bal ile ilgili olarak
şunları yazmış (Marifetname: 55-56):

Nar ve bal kulak ağrısı için,

Kabak ve bal sancı için,

Süt ve bal mide ağrıları ve öksürük için,

Ayva ve bal mide ağrıları ve kuvvet arttırıcı
olarak kullanılır (s. 257).

Arılar gül ve papatyaya konmazlar.

Arı sütü, işçi arıların ana arıyı beslemek
için ürettikleri bir salgıdır.

Eski Romalılarda yeni evlilerin evlerinin
eşiğine bal damlatırlardı. Bal saflığı ve tadı nedeniyle evlilik törenlerini
kutsallaştıran bir madde olduğu gibi, evliliğin ilk devresine bal ayı denilmesi
de bir gelenek olmuştur (s. 266).

Üçer, Müjgân. (1983). “Folklorumuzda Bal,” II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi
Bildirileri, 5. Cilt, (s. 255-270), Ankara