Floransa-Roma Okulu

0
45

Italyan sanatında 13.yy’dan 17.yy’a değin izlenen gelişme, Venedik ve Floransa okullarının farklı üslupları ve yönlendirişleri ile biçimlenmiştir. Floransa Okulu sanatçılarının çoğunun Roma’da da çalışmalarından ötürü bu okul Floransa-Roma Okulu olarak da anılır.

Floransa-Roma Okulu, Italyan sanatındaki çeşitli üsluplar içinde en uzun ömürlüsü ve yaygın etkilisi olmuştur. 13.yy’da Bizans sanatının etkileri Floransa’ya da yansımıştır. Bu bağlam içinde Cappo di Marcovaldo, Cimabue ve Giotto’nun resmi hacimlendirme alanında gerçekleştirdikleri yenilikler, üçüncü boyutun özellikle vurgulandığı kütlesel bir biçim anlayışıyla sonuçlanmıştır. Bu üç boyutluluk 14.yy’ın sonuna doğru Taddeo Gaddi (ykş. 1300-ykş. 1366), Bemardo Daddi (?-ykş.1349?) ve Giottino gibi Giotto’nun öğrencilerinin yapıtlarında daha kesin bir görselliğe kavuşmuştur. Floransa-Roma Okulu ’nda 15.yy’da bir yanda Masaccio, Andrea del Castagno, Paolo Uccello’nun başını çektiği anıtsal ve heykelsi biçim anlayışı, öte yanda ise Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Benozzo Gozzoli ve Botticelli’nin önderliğini yaptığı lirik anlayış olmak üzere iki yöneliş görülür. 16.yy’da da Yüksek Rönesans döneminde Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo , Fra Bartolommeo (1472/75-1517) ve Andre del Sarto  bu okulun başlıca temsilcileridir. Sonraki dönemin Floransalı sanatçılarının ise giderek daha ölçülü ve genel bir nitelik kazanan bir biçim anlayışları olduğu izlenir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi