fizyoloji nedir

23

Fizyoloji organizmaların yada canlıların tüm hayatsal faaliyetlerinin gerçekleştiği organlarını,sistemlerini ve hücrelerini fiziko-kimyasal olarak inceleyen biyolojinin alt bilimdalıdır.