Fischer von Erlach Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

Fischer von Erlach’ın Salzburg’da yaptığı kiliselerde Borromini’nin etkileri görülür. 1716’da Viyana’ da yapımına başlanan Karlskirche (Kari Kilisesi) giriş bölümünün plan şemasıyla ve önünde yer alan Roma’daki Tarajan Sütunu’nun benzeri iki kolonuyla büyük ilgi çekmiş, dönemin Avusturya mimarlığım etkilemiştir. Viyana’daki Flofburg Sarayı’nda yapımına başladığı Ulusal Kütüphane ölümünden sonra, yine bir mimar olan oğlu Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693-1742) tarafından tamamlanmıştır. Bu yapıda Avrupa’nın en görkemli iç mekânlarından biri gerçekleştirilmiştir. Fischer von Erlach’ın 1721’de yayımladığı Entwurj einer historischen Architektur (“Tarihsel Bir Mimarlık Taslağı”) adlı kitabı, Mısır ve Çin mimarlıklarım inceleyen ilk araştırma olarak büyük ilgi toplamış, Doğu sanatına özgü öğelerin Batı tarafından tanınmasında rol oynamıştır.

Derin mimarlık tarihi bilgisi ve biçimci bir yaklaşımla gerçekleştirdiği yapılarında Fischer von Erlach eski Roma ve Rönesans mimarlıklarının ve Barok mimarlığın öğelerini bir arada kullanmış, mimarlıkla heykel ve süslemeyi başarılı bir biçimde kaynaştırmıştır.