Filozoflar

Filozof, Bilgin ve Ediplerin Felsefi En’li Değişik Sözleri (Filozof Sözleri)

İnsanın dünyada şerefiyle yaşayabilmesi için en kısa ve en emin yol, olduğu gibi görünmektir.
Sokrates

En çabuk kuruyan şey gözyaşıdır. filozof/sokrates-432424344″ 132″ 174″
Çiçero

Zaman ve fırsat en fırtınalı günlerin arasında geçer.
Shakespeare

Yalnızlık, en az yalnız olduğumuz zamandır.
Lord Byron

Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir.
Emerson

Allah’ın en sevdiği ev, o evdir ki; orada yetimlere ve kimsesizlere yardım edilir, merhamet ve şefkat gösterilir.
Hz. Muhammed

Uyku, uyanan acıların en iyi ilâcıdır.
Cervantes

En büyük cezaevi taş duvarların demir parmaklıkların değil insan kafasının içidir.
Lovelace

Taşıdığınız şeyler arasında en önemli olanı yüzünüzün ifadesidir.
İ. Lane

Şarkıların en tatlı olanı, en acı duyguları dile getirenlerdir.
Shelley

Sürü tersine dönünce en uyuz keçi, en öne düşer.Orman Takvimi

En iyi öğüt verenler kadınlardır.
Celderon

Öğüt geçer akçelerin en küçüğüdür.
Bierce

En iyi öğüdü ancak kendine verebilirsin.
Çiçero

Bütün seslerin en tatlısı övgüdür.
Ksenophon

Başkalarından en özenli şekilde saklayacağınız bir duygu varsa, o da nefrettir.
Riavol

Namuslu bir adam, Tanrı’nın en soylu eseridir.
Alexander Pope

Konuşacak zamanı bil; krallara öğüt vermek tehlikelerin en büyüğüdür.
Herrick

Kadınların en büyük suçları erkeklere benzemek istemeleridir.
De Maistre

Hiçbir başarı kazanamayanlar için en tatlı şey başarıdır.
Emily Dickinson

Namuskâr bir insanın bütün teşebbüslerinde, en çok dikkat edeceği yegane şey, yapacağı işin doğru olup olmadığına dikkat etmek ve ayni zamanda işin iyi veya fena bir adamın hareketi ürünü bulunup bulunmadığını göz önünde tutmaktır.
Sokrates

En çok kendine yapacağın kötülüklerden kork.
Pestallozzi

Korkaklığın en kötüsü insanın kendi kendine acımasıdır.
M. Orel

Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır.
Kipling

Kendimizi unutalım. Çünkü, en büyük düşmanımız kendi nefsimizdir.
Anatole France

İnsanın kendi kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
Platon

Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.
Goethe

Hayat sahnesinde oynayan insanların en kuvvetlisi -en başarılı olanı -kendi zaafını bilenlerdir.
Lemannais

Hiç kimse öğrenmediği bir mesleğe intisap etmez. Halbuki herkes, mesleklerin en ağırı olan memleket idaresi için, kendini kâfi derecede tecrübe sahibi sanır.
Sokrates

Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.
Washington

Hayat yolundaki dikenlerden kurtulmanın en kestirme çaresi aralarından çabucak geçmektir.
Voltaire

Bir düşmandan kurtulmanın en iyi çaresi onu kendine dost etmektir.
Henri IV

İyi bir anayasa en iyi diktatörlükten kat kat iyidir.
MACAULAY

İnsanın en büyük düşmanı kendisidir.
Çiçero

Ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın; ilk yirmi yıl ömrünüzün en uzun yarısıdır.
Southey

Bir kadın sevgisine ulaşmak için geçilen yolların en kısası “acındırmak”tır.
B.I.Fletcher