Edebiyat Sözlüğü

Fiktif Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kitaplar” 136″ 78″ Fiktif

İtibari, gerçek olmayan, var sayılan demektir. Roman, hikaye, masal, halk hikayesi, destan gibi edebi eserler için kullanılır. Yazar, dış dünyaya zihninde bir şekil verir ve bunu eserine aktarır. Bu tür eserler, tasvir esasına dayandığı için olaylar ve kahramanlar fiktiftir.