Fihrist Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kitap_eski_2″ 162″ 92″ Fihrist

Muhtelif şeyleri toplayan. Dizin, indeks. Yunancadan Arapçaya geçmiştir. Kitabiyat eserlerin bu isim verilir. İbn Nedim’in el-Fihrist’i gibi.

Kitapların başında veya sonunda yer alan ve içindekiler’i belirten kısım. Alfabetik fihristler özel isim ve deyimleri ihtiva ederler.