Ana Sayfa Tarih Ficar Savaşı Nedir, Ficar Savaşları Nedir

Ficar Savaşı Nedir, Ficar Savaşları Nedir

0

Ficar Savaşı. Ficar savaşları, haram aylarda yapılan ve iki tarafta putperest oldukları için, yani Allah’ı tanımadıkları için ve savaş, kan dökülmesi haram olan aylarda da devâm ettiği için Ficar diye adlandırılmıştır. Hz. Muhammed’in yirmi yaşında katıldığı Ficar savaşı, Kureyş ile Hevazin kabileleri, bunlar arasında bilhassa Kays kabilesi ile arasında meydana gelmişti. Bu savaşlar dokuz yıldan beri, kısa aralıklarla hemen her yıl ya Mekke hareminde veyahut da Ukkaz panayırında oluyordu. Hz.Muhammed’in katıldığı bu savaşların sonuncusuna idi.

Başlangıçta harbin talihi Ben-i Kays’a gülmüş ise de, sonradan savaşı Kureyş kazanmıştır. Ukkaz panayırında yapılan son savaşta, Hz. Muhammed, amcaları ile birlikte bu savaşa iştirak etmesine rağmen hiç kimseyi öldürmediği gibi, sadece etrafına düşen okları toplayıp amcalarına vermekle yetindi. Neticede iki taraf, o yıl yani Miladi 591 yılında bir anlaşma yaparak bu savaşlara son verdiler.