Fesâhat Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Sözün kelime, mâna, ahenk ve dizim bakımından kusursuz hali. Dilin doğru, düzgün ve açık kullanılması.