Fesâd-ı Telif Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

23

Söz veya yazıda anlamın anlaşılmayacak ölçüde karışık olması.