Ferruh Arsunar Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ARSUNAR, Ferruh (1908-1965)

Türk folklor araştırmacısı, derleyici, müzikçi. İlk folklor araştırmacılarındandır.

İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini, babasının görevi nedeniyle bulunduğu İstanbul, Adana ve Bağdat’ta tamamladı. Daha sonra İstanbul’da Darü’l-Elhan’da (bugünkü İstanbul Belediye Konservatuva-rı) musiki derslerine devam etti. Önce Şark Musikisi, sonra Garp Musikisi bölümlerini bitirdi. Rauf Yekta Bey’in teşvikiyle Halk müziği çalışmalarına başladı. 1926’dan sonra düzenlenen Halk Türküleri Derleme Gezileri’ne katıldı. Derlenen tüm ezgileri notaya aldı. Elazığ’da bulunduğu yıllarda yöre ezgilerini derledi, komşu kentlerin folklorunu araştırdı. Aynı dönemde bir orkestra kurarak çoksesli Halk müziği denemeleri yaptı ve bu orkestranın yöneticiliğini de üstlendi. 21 Aralık 1965’te Ankara’da öldü.

Arsunar yaşamı boyunca çalışmalarını titizlikle sürdürmüş, kaynak malzemenin saptanması ve kaynak kişinin doğruluğunun araştırılmasında ustaca bir yöntem izlemiştir. Yerel kaynakları ortadan kalkmış bulunan birçok ezgi, Arsunar’ın yapıtlarında öyküleriyle birlikte açıklanmış olarak yer almaktadır. Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler adlı üç ciltlik yapıtında Halk müziğine ait oldukça önemli bir malzeme birikimi vardır.

Arsunar, Halk müziğinin ve araştırmalarının geliştirilmesinde emeği geçen derleyicilerin başında gelmektedir.

•    YAPITLAR (başlıca): Elazığ Türküleri ve Oyun Havaları, 1935; Anadolu’nun Pentatonik Melodileri Hakkında Birkaç Not, 1937; Elazığ Bakırmadeni Kazası Halk Türküleri, 1937; Tunceli-Dersim Halk Türküleri ve Pentatonik, 1937; Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler, 3 cilt, 1947-1948; Türk Çocuk Oyunlarından Örnekler, 1955; Gaziantep Folkloru, 1962; Köroğlu, 1963

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi