Ferhad Abbas Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ABBAS, Ferhad (24 Ağustos 1899 – 24 Aralık 1985)

Cezayirli siyaset adamı. Kahire’de kurulan Cezayir Cumhuriyeti Geçici Hükümeti’nin ilk başkanıdir.

Konstantin’e bağlı Taher kasabasında doğdu. Yerel yönetici ve toprak sahibi bir ailenin çocuğudur. Cezayir Universitesi’nde öğrenim gördü. 1924’te kurucuları arasında yer aldığı Müslüman Öğrenciler Birliği’nin beş yıl başkanlığım yaptı. 1932’de Setif’te bir eczane açtı. Doğu Cezayir’de belediye ve taşra konseylerinde çalıcı.

II.    Dünya Savaşı’ndan önce, Ferhad Abbas, sömürgeciliğe karşı değildi; Fransa’ya ve Fransız kültürüne hayrandı. Siyasal reformlardan ve Cezayir’ in Fransızlaştırmasından yanaydı. 1938’de bu görüşleri doğrultusunda, Cezayir Halk Birliği’ni kurdu ve Cezayirliler’in Fransız yurttaşlığına kabul edilmesi için çalışmalar yaptı.

1943 Şubatı’nda yayımladığı “Cezayir Ulusal Beyannamesi” ile bu düşüncelerinden uzaklaştı ve Cezayir’in ulusal bağımsızlığını savunmaya başladı. 1944 ve 1945’te iki kez tutuklandı. 1946’da hapisten çıkınca Cezayir Beyannamesi Demokratik Birliği Partisi’ni kurdu. Paris’teki Fransız Kurucu Meclisine, 1947’de Cezayir Meclisine seçildi.

1954’te, Ferhad Abbas ve diğer ılımlılar Cezayir’ in içinde bulunduğu körü koşulların yasal yollarla değiştirilemeyeceğini görmüşlerdi. Yine de, sekiz yıl sürecek olan Cezayir Devrimi’ni başlatan 1954 ayaklanması onları şaşırttı. Abbas, 1955’te Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne katıldı. 1956’da Cezayir Devrimi Ulusal Konseyi’ne üye oldu. Hareketin önderi Ben Bella’nm Fransızlar tarafından tutuklanmasından sonra, Abbas bağımsızlık mücadelesinde daha önemli bir rol oynamaya başladı. 1958’de Kahire’de kurulan Cezayir Cumhuriyeti Geçici Hükümeti’nin ilk başkanı oldu. Ancak, Ulusal Kurtuluş Cephesi’ndeki çoğunluğun sosyalist eğilimlerine karşı olduğu için 1961’de hükümet başkanlığından uzaklaştırıldı.