Fenike Medeniyeti (Medeniyetler Tarihi)

61

tarih/SS.

Fenike Medeniyeti

* Samiler ile deniz kavimlerinin karışması sonucu MÖ XII. Yy.da tarih sahnesine çıkmışlardır.

Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamışlar gemicilik ve ticarette gelişmiş bir medeniyettir.

* Doğu Akdeniz ve batı Afrika sahillerinde ticaret kolonileri kurdular.

* Mezopotamya Çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek HARF YAZISI’nı (alfabe) buldular.

NOT: Fenikeliler’in 22 harften oluşan yazıları, Yunanlılara, onlardan da Romalılara geçerek bugünkü LATİN alfabesini oluşturmuştur.

* CAM’ı icat etmişler, Fildişi işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

* Doğu Akdeniz ve batı Afrika sahillerinde (Suriye, Rodos, Malta, Sicilya, Kuzey Afrika) koloniler kurarak ticaret yapmışlardır. İngiltere’ye kadar uzanmışlardır. Doğu ve Batı medeniyetlerinin kaynaşmasında TAŞIYICI bir rol oynadılar.

* En önemli kolonileri 814 yılında kurulan Kartaca’dır.

* Ticari hayattaki başarıyı siyasi ve askeri alanda gösterememişlerdir.

* Mezopotamya Çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek HARF YAZISI’nı (alfabe) buldular. * Bu alfabe İbrani, Arami, Arap ve Yunanlılara geçerek gelişmiştir.

* Şehircilikte ileri gittiler. Akdeniz dünyasına kültürlerini tanıttılar.

* Camcılık, boya ve gemicilikte ileri bir uygarlık meydana getirdiler.

Fenikeliler Sami asıllı bir kavimdir.

M.Ö. 2000 yılında devletlerini kurdular.

Toprakları tarıma elverişli olmadığı için deniz ticareti yaptılar.

Fenikeliler daha çok deniz ticaretiyle uğraştılar. Deniz ticareti sonucunda bir çok koloni elde ettiler.

Kendilerine özgü 22 harflik bir Fenike Alfabesi kullandılar.

Ön Asya Uygarlığı’nı Ege Havzası’na taşıdılar.

* MÖ 868 yılında Asurluların, 573 yılında Babillerin egemenliğine girmişlerdir. Ancak ticari alanda varlıklarını sürdürmüşlerdir.

* Kuzey Afrika’daki Kartaca, Roma ile savaşlara devam etmiştir (MÖ 146 yılında yıkılmıştır.)

Asurlular, Babilliler ve Persler tarafından yıkıldılar.