Felsefe Yazıları

Feminizm Nedir, Tanımı, Feminizm Tarihi, Hakkında Bilgi

Feminizm, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik muhtelif ideolojiler, toplumsal hareketler ve kitle örgütlerinden oluşan harekettir. Kadınlar için siyasi, ekonomik, kişisel ve sosyal haklar tanımlamak, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla hareket etmek. Bu, kadınları erkekler ile aynı fırsatlara kavuşturma için eğitim ve mesleki fırsatlar yaratmayı amaçlamaktadır.

Feminist hareketler, oy hakkını, kamu görevini üstlenmeyi, çalışmayı, adil ücret ya da eşit ücreti kazanmayı, mülkiyete geçmeyi, eğitim almayı, sözleşmelere girmeyi, eşit haklara sahip olmayı içeren kadın hakları için kampanya yürütmeye devam etti. Feministler aynı zamanda bedensel özerklik ve dürüstlüğü artırmak ve kadınları ve kızları tecavüz, cinsel taciz ve ev içi şiddetten korumak için çalışmışlardır.

Feminist hareketlerden çıkan feminist teori, kadınların sosyal rollerini ve yaşanmış tecrübelerini inceleyerek cinsiyet eşitsizliğinin doğasını anlamayı; Cinsiyete ilişkin konulara cevap bulmak için çeşitli disiplinlerde teori geliştirmiştir.

Yıllar boyunca sayısız feminist hareket ve ideoloji gelişti, bu hareketler farklı bakış açılarını ve hedefleri temsil ediyor. Bazı feminizm biçimleri yalnızca beyaz, orta sınıf ve üniversite tarafından eğitim görmüş perspektifleri dikkate alarak eleştirilmiştir. Bu eleştiri, siyah feminizm ve kesişen feminizm gibi etnik açıdan özgül veya çokkültürlü feminizm biçimlerinin yaratılmasına yol açtı.

Feminizm Tarihi

Bir Ütopyacı Sosyalist ve Fransız filozof olan Charles Fourier, 1837’de “féminisme” sözcüğünü icat etmiş sayılır. “Féminisme” (“feminizm”) ve “fémin” (“feminist”) kelimeleri ilk olarak Fransa ve Hollanda’da 1872’de,  İngiltere’de 1890’larda, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1910’da, Oxford İngilizce Sözlüğüne 1852’yi “feminist” ve 1895’te “feminizmin” ilk ortaya çıktığı yıl olarak biliniyor. Tarihi, kültür ve ülkeye bağlı olarak, feministlerin farklı nedenleri ve hedefleri olmuştur. Çoğu batı feminist tarihçi, kadın haklarını elde etmek için çalışan tüm hareketlerin, bu terimlerin kendilerine uygulanmadığı (veya etmediği halde) feminist hareketler olarak düşünülmesini savunmaktadır. Diğer tarihçiler, bu terimin modern feminist hareket ve onun torunlarıyla sınırlandırılması gerektiğini savunuyorlar. Bu tarihçiler, daha önceki hareketleri tanımlamak için “protofeminist” etiketi kullanıyorlar.

Modern batılı feminist hareketlerin tarihi üç “dalga” olarak ayrılır. Her dalga aynı feminist meselelerin farklı yönleriyle ilgilendi. İlk dalga ondokuzuncu yüzyılın başlarından ve yirminci yüzyılın başlarından itibaren kadınların oy kullanma hakkını teşvik eden kadın seçmenlik hareketlerini içeriyordu. İkinci dalga, 1960’lı yıllardan başlayarak kadın kurtuluş hareketinin fikirleri ve eylemleriyle ilişkiliydi. İkinci dalga, kadınlar için yasal ve toplumsal eşitlik için kampanya yürüttü. Üçüncü dalga, 1990’lı yıllarda başlayan ikinci dalga feminizmin algılanan başarısızlıklarının devam etmesi ve bunun bir tepkisidir.