Felsefe Tarihi

Felsefenin Menşe’’i ile İlgili Görüşler (Felsefe Tarihi)

Doç.Dr.İsmail ERDOĞAN

Felsefenin menşe’i  hususunda, felsefe tarihçilerinin, üzerinde ittifak ettikleri kesin bir görüş bulunmamaktadır. Çünkü,  Felsefesi’nin menşe’i  olarak bazı araştırmacılar eski Yunan’ı, bazıları Hint’i ve bazıları da İran, Mısır, İyonya ve Mezopotamya’yı gösterirken, bazı ilahî din mensubu olan düşünürler de, felsefenin ilahî kaynaklı olduğunu ileri sürmektedirler. Felsefenin menşe’i ile ilgili üç temel görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, felsefenin, tamamen Eski Yunan’ın ürünü olduğu şeklindeki görüştür. İkincisi ise, felsefenin, her hangi bir milletin ürünü olmayıp, bütün milletlerin ortak değeri olduğunu savunan görüştür. Üçüncüsü ise, felsefenin ilahî kaynaklı olduğu şeklindeki görüştür.

Felsefenin ilk defa nerede ortaya çıktığı, hangi problemler üzerinde yoğunlaştığı ve ilk temsilcilerinin kimler olduğu gibi hususlarda, felsefe tarihçilerinin, üzerinde ittifak ettikleri kesin bir görüş bulunmamaktadır. Çünkü bazı araştırmacılar, felsefenin menşe’i olarak eski Yunan’ı, bazıları Hint’i ve bazıları da İran, Mısır, İyonya veya Mezopotamya’yı gösterirken, bazı ilahî din mensubu olan düşünürler de, felsefenin ilahî kaynaklı olduğunu ileri sürmektedirler. Bu tür ihtilafların bir çok sebebinden bahsedilebilir. Ancak bize göre en önemli sebep, felsefenin menşe’i hakkında elimizde kesin bir bilgi ve belgenin bulunmayışıdır. Bundan dolayı da farklı görüşler ortaya atılmıştır.

Felsefenin menşe’i ile ilgili görüşleri genel hatlarıyla üç başlık altında toplamak istiyoruz. Bu görüşlerden birincisi, felsefenin, tamamen bir milletin, yani Eski Yunan’ın ürünü olduğu şeklindeki görüştür. İkinci bir görüş ise, felsefe de dahil olmak üzere hiçbir ilim ve medeniyetin tamamen, her hangi bir milletin ürünü olmayıp, bütün milletlerin katkısının bulunduğunu savunan görüştür. Üçüncüsü ise, felsefenin ilahî kaynaklı olduğu şeklindeki görüştür.

Şimdi bu görüşleri savunanların gerekçelerine kısaca değinmek istiyoruz.