Felsefece Düşünmenin Yolları

Bochenski – Felsefece Düşünmenin Yolları

Yasa, açık ve kesin şeyleri kapsar.

Dünyadaki her şey tekildir, tektir.

Yasanın kendisi zamansızdır, belirsiz bir anda varolmuştur,
aslında sadece farkına varılmıştır. Belki başka bir zaman da şu an geçerli olan
yasanın yasa olmadığı kabul edilecektir.

Yasa, değişime uğramaz, ya vardır ya yoktur. Yasa eskirse
yerine yenisi gelir.

Varolanın iki temel biçimi, gerçek ve düşünsel

Dile getirilmiş yasalar yalnızca bizim düşüncemizde bulunur.

Ancak, şeylerde bir temel bulurlar, bunun için de dünyada
geçerlidirler.

Felsefe Nedir?

Henüz bilimsel sayılamayan her şeyin ortak adıdır
(pozitivizm).

Felsefe, olanı, kavranamayanı, anlığın ötesinde ya da en
azından sınırında bulunanı araştırır.

Felsefenin Alanı

Kant ve izleyicileri, olanaklı bilginin koşullarını ve
sınırlarını araştırmışlardır.

Pek çok Fransız filozofa göre, bilimle olanı inceler,
felsefe ise olması gerekeni araştırır.

Varoluşçu filozofların pek çoğu insanı merkeze alırlar.
Felsefe insanı kendine nesne edinip her şeyi onun çevresinde anlamaya çalışır.

Wittgenstein ve izleyicisi mantıkçı pozitivistler,
felsefenin dille ilgili olduğu sonucuna ulaştılar. Felsefe, diğer bilimlerin
dillerini, yapıları bakımından inceler.

Felsefe daima bilinenin özüne inmeye çalışmıştır.

Somut bilimsel yargılardan sonra bile sorular sorup
araştırarak derinleşmişlerdir. Bu durumda felsefe özün bilimidir. Öze ilişkin
düşünme her şeyin özünü araştırır.

Gorgias’ın önermeleri

Hiçbir şey yoktur.

Bir şey olsaydı bile biz onu bilemezdik.

Sayalım ki bir şey var ve biz onu biliyoruz, o zaman onu
başkasına aktaramayız.

Descartes, kabul ettiğimiz şeylerin gerçekliğinden şüphe
ederek insan zihninin pek çok yanlışa neden olabileceğini savunur (bunun delili
de bizzat kendisi değil midir?).

Türkçeleştiren: Kurtuluş Dinçer

Bilim Sanat Yayınları

1996, Ankara