Felix Hoppe-Seyler Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

34

İlk çalışmalarından başlayarak kan ve idrar gibi çeşitli biyolojik sıvıların kimyasal analizlerine ağırlık veren Hoppe-Seyler, kanda hemoglobin kimyası üstüne yoğunlaştırdığı araştırmalar sonucu, hemoglobinin kimyasal bağla oksijen tutarak oksihemoglobine dönüşmesini inceledi. Solunum üstüne çalışmalarıyla karbonmonoksitin zehirleyici etkisinin, oksihemog-lobinde oksijenin yerini almasından kaynaklandığım buldu.

Bir fosfolipit olan lesitini saf olarak elde etmeyi başaran Hoppe-Seyler, canlılarda yaygın olarak bulunduğunu gösterdiği lesitin ve kolesterol üstüne yaptığı araştırmalar sonucu, hücre çekirdeği kimyasına da ilgi duydu ve öğrencisi Miesçher’i bu konuyu araştırmaya yönlendirdi. Miescher’in çekirdekte (nükleus) bulduğu bir asidi “nükleik asit” diye adlandıran Hoppe-Seyler’in, bu öğrencisi ve diğer yardımcılarıyla yaptığı incelemeler, 20.yy’da genetik malzemenin temelini oluşturduğu anlaşılan nükleik asitler üstüne yapılan ilk ayrıntılı çalışmalardır.

Solunumdan fermentleşmeye dek çok değişik biyolojik ve fizyolojik süreçleri kimyasal açıdan inceleyen Hoppe- Seyler’in bilime belki de en değerli katkısı, fizik, kimya ve biyolojideki en yeni teknikleri birleştirerek fizyolojik kimyanın gelişmesini sağlamasıdır. 1877-1881 arası yayımladığı dört ciltlik Physiologische Chemie (“Fizyolojik Kimya”) adlı yapıtı ve 1877’de yayımlamaya başladığı Zeitschrift für physiologische Chemie (Fizyolojik Kimya Dergisi) ile fizyolojik kimyanın öncülüğünü yapmış, bu alanın üniversitelerde benimsenerek gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Handbuch der physiologische-und ‘pathologische-chemische Analyse, 1858,(“Fizyolojik ve Patolojik Kimya Analizleri Eİ Kitabı”);. Physiologische Chemie, 1877-1881, 4 cilt, (“Fizyolojik Kimya”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi