Felicite Lamennais Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LAMENNAİS, Felicite (1782-1854)

Fransız din adamı ve düşünür. Katoliklik’le Liberalizm’i uzlaştırmaya çalışmıştır.

Hugues Felicite Robert de Lamennais 19 Haziran 1782’de Bretanya’da St.Malo kasabasında doğdu, 27    Şubat 1854’te Paris’te öldü. Babası soyluluk unvanına sahip varlıklı bir armatördü. Tanrıbilim, felsefe ve tarih konularında genç yaşından başlayarak yaptığı incelemelerin sonucunda din adamı olmaya karar verdi. 1808’de kiliseye girdi. Kendisi gibi din adamı olan ağabeyiyle birlikte yazdığı çeşitli makale ve kitaplarda, Papalık’m Fransız Kilisesi üzerindeki mutlak egemenliğine karşı çıkarak bu kilisenin özgür olması gerektiğini savunanları eleştirdi. 1816’da rahip oldu.

Lamennais 1817-1823 arasında yazdığı Essai sur l’indifference en matiere de religion (“Din Konusundaki Kayıtsızlık Üzerine Deneme”) adlı kitabıyla büyük ün kazandı. Bu kitabında Fransız Devrimi gibi büyük bir toplumsal devrimin ancak güçlü dini inançlara sahip insanlarla amaçlarına ulaşabileceğini, insanlığın daha iyi bir geleceğe sahip olmasının yolunun, tüm dünyevi güçlerin tasfiye edilmesinden ve Katolik diniyle Papalık’ın manevi otoritesine sığınmaktan geçtiğini savundu.

Lamennais 1830’da H.Lacordaire ve C.de Montalambert gibi liberal Katolik yazarlarla birlikte L’A-venir (Gelecek) adlı bir dergi yayımlamaya başladı. Dergide yayımlanan hükümetten basın ve inanç özgürlüklerinin tanınmasını, kilise görevlilerinin ve din adamlarının hükümetteki görevlerini terkederek halkın adalet, özgürlük ve eşitlik mücadelesine katılmalarını isteyen yazıları, kilise ve Louis-Phillipe yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. 1831’de L’A-venir’in kapatılmasının ardından, Papa XVI. Gregorius, Lamennais’nin görüşlerini zararlı bulduğunu ve mahkûm ettiğini açıkladı.