Fehmi Yavuz Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

6

Fehmi YAVUZ, şehircilik profesörü ve siyasetçi. (İsparta 1912 – 11 Temmuz 1991)

Pertevniyal Lisesi ni (1934) ve Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi (1937); bir süre Berlin İktisat Fakültesi’nde öğrenim gördü. Yurda dönüşünde Siyasal Bilgiler Okulu Şehircilik kürsüsüne asistan olarak atanan Yavuz, 1946-1947’de İşçi Sigortalan Kurumu genel müdür yardımcısıydı. 1948’de fakülteye dönerek doçent (1948), profesör (1951) oldu; dekan seçildi (1958). Gürsel Kabinesi’nde Millî Eğitim bakanlığı, İmar ve İskân bakanlığı yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekanlığı, Kurucu Meclis Bakanlar Kurulu Üyeliği (6 Ocak 1961 – 25 Ekim 1961) yaptı.

Başlıca eserleri: Ankara’nın iman ve şehirciliğimiz (1952), Türk mahallî idarelerinin yeniden düzenlenmesi üzerine bir araştırma (1960), Şehircilik (1962), Memleketimizde toplum kalkınması (1964).