Fehmi Ethem Karatay Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Haşan Fehmi Edhem KARATAY (İstanbul 1888-1968).

Galatasaray Sultanisi’nden (1908) sonra, Sanayii Nefise Mektebi’nin Mimari bölümünü bitirdi. Nişantaşı, Gaziosmanpaşa ve Üsküdar sultanilerinde Fransızca öğretmenliğine başladı (1920). Darülfünun Kütüphanesi’ne (şimdiki İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi) atandı (1925). Batıda kütüphanecilik eğitim ve öğretimi gören ilk türk olarak Maarif Vekâletince kütüphanecilik öğrenimi için Paris’e gönderildi. Üniversite Kütüphanesi’ne müdür oldu. Son görevi, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki yazma eserlerin kataloglarını hazırlama işi idi.

Başlıca eserleri: Alfabetik katalog kaideleri (1941); İstanbul Ü-niversitesi Kütüphanesi farsça basmalar katalogu (1949); İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi arapça yazmalar katalogu (1951-1953); İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi arapça basmalar alfabe katalogu (1951-1953); İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi türkçe basmalar alfabe katalogu, memleketimizde ilk türk matbaasının kuruluşundan yeni harflerin kabulüne kadar, 1729 -1928 (2 cilt, 1956); İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi türkçe yazmalar katalogu (1961); Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi farsça yazmalar katalogu (1961); Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi arapça yazmalar katalogu (1962).