Federal devlet sistemi Nedir? Federal devlet sistemi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Federal devlet sistemi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Federal Government) İki aşamalı bir devlet yapısına dayanır : Ortak ve üstün durumdaki bir Federal Devlet ve onun otoritesi altında birleşmiş Federe Devletler. Böylece aynı ülkede iki yapılı bir devlet veya egemenlik söz konusudur : Federal ve Federe devletlerin egemenlikleri. Federal Devlet Sistemi, üye devletlerin yerel nitelikleri ile genel çıkarları arasında bir uzlaşma sağlar. Önceleri bağımsız olan birden fazla devletin tek bir devlet kurmaları şeklinde ortaya çıkar. Ayrıca merkeziyetçi olan bir devletin parçalanması durumunda mahalli unsurlara ağırlık verilerek bu şekilde birliğin sürdürülmesi sağlanabilir. Federal Devlet ile Federe Devletlerin yetkileri Anayasada belirtilir. Genellikle, Milli Savunma ve Dış İşleri gibi tümünü ilgilendiren konular Federal Devlete bırakılır, bunun dışındaki işler Federe Devletler tarafından yerine getirilir.