Fecri Ati Topluluğu Nedir, Dönemi, Edebiyatı, Özellikleri

25

refik%20halid.jpg 09 122 Fecr-i Âtî, Türkiye’de 1908 yılındaki Meşrutiyet ilanından sonra ortaya çıkan ilk edebî hareketin adıdır. Edebiyatı Cedide’ye hareketi olarak ortaya çıkmıştır. 1901 yılında Servet-i Fünûn mecmuasının kısa bir süre kapatılması üzerine, bu mecmua çevresinde toplanan ve Servet-i Fünûn edebiyatını oluşturan şair ve yazarlar topluluğu dağılmış, 1908 yılına dek sessizlik sürmüştü. II. Meşrutiyet’ten sonra genç sanatçılar Edebiyat-ı Cedide’ye karşı olarak yeni bir edebi oluşum meydana getirdiler. Önceleri ayrı dergilerde yazan Yakup Kadri(Karaosmanoğlu), Şehabeddin Süleyman, Cemil Süleyman, Mehmet Fuat (Köprülü), Müfîd Râtib, Refik Halid(Karay) 20 Mart 1909 tarihinde İstanbul’da Hilal matbaası’nda ilk toplantılarını yaparak oluşumlarına Fecr-i Âtî encümeni ismini verip yine aynı isimle Fecr-i Âtî (geleceğin aydınlığı) bir de dergi çıkarma kararı aldılar. Ancak bu dergi yayınlama kararı hayata geçemedi. Fecr-i Âtî topluluğu edebî faaliyetlerini Servet-i Fünûn dergisi etrafında devam etti. Daha sonra Fecr-i Âtî topluluğu yavaş yavaş genişledi. 24 Şubat 1910 tarihli Servet-i Fünûn (sayı-977) mecmuasında bir beyanname yayınlayarak kendilerini kamuoyuna tanıttılar.

Türk edebiyatında bir ilk olan bu beyanname de kısaca şu görüşlere yer verilmiştir.