Fec Nedir? Fec Anlamı ve Hakkında Bilgi

Fec nedir? FEC : Forward Error Correction (İleri Yön Hata Düzeltme) Digital transmisyonda , iletim esnasında oluşacak hataların alış ucunda düzeltilmesi amacıyla stream’e eklenen kontrol bitlerinin oranını gösterir. 1/2 : Gönderilen her iki bitten biri orjinal bit , diğeri ise kontrol biti demektir. 7/8 : Gönderilen her sekiz bitten yedisi orjinal , diğeri ise kontrol biti demektir FEC, Symbol Rate ve Modülasyon Tekniği Bu üç unsur bir araya geldiğinde kullanılan bandgenişliğini belirler. Müşteri data hızı ile kullanılan bandgenişliğinin iyi ayarlanması gerekmektedir. İhtiyaç duyulan bandgenişliği hesaplanırken, kullanılan modülasyon tekniği ve FEC oranlarının bandgenişliğini arttıacağı hesaba katılmalıdır. Symbol rate değeri bandgenişliğinin yaklaşık 1.4 katı kadardır. Spectrum analyzer üzerinde baktığımızda müşteri ihtiyacı için düşünülen bandgenişliğinden 1.4 kat daha fazla bir yer kapladığı görülecektir. FEC ve Symbol rate hesaba katılmassa, komşu frekanslar üzerine taşacak ve sinyaller enterfere olacaktır.