Filozoflar

Fatih Sultan Mehmet Sözleri

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.  (Gemilerin karadan yürütüleceğini söylerken)

Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın.

“Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz”

Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim!

“Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz.”

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

“Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.”

“Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz!” (İstanbul’un fethi için hazırlıklar sürerken kendisini caydırmaya çalışan elçilere verdiği yanıt)

İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında “önce o benim gönlümü fethettiği için”

Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.

Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim.

Hekimler niçin bana kıydınız?! (Son sözleri)

Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır. (İstanbul’un fethi sırasında orduyu çiçeklerle karşılayan Bizanslıların yanlışlıkla Akşemseddin’e gitmeleri ve onun halka Fatih’i işaret etmesi üzerine)

Şeyhim Akşemseddin Hazretleri İle Beraber Yaptığım Zikrin Lezzetine Dünyaları Bile Değişmem. Eğer Şeyhim İzin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanatı Terk Ederdim.

“Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz!” (Hristiyan ordusunun ilerleyişini haber alması üzerine, tahtı kendisine bırakıp Manisa’ya çekilen babası Sultan II.Murad’a yazdığı mektuptan. Bu sırada sadece 12 yaşındaydı.)

İlgili Makaleler