Fason imalat Nedir? Fason imalat Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “fason imalat” ne demek?1. Bir ana firmaya ait bir mal ya da hizmetin tümünün ya da bir bölümünün başka bir firmaca üretilmesi Fason imalat ne demek? (Ticari terimler kategorisi) Fransızca “façonner” (yapmak, imal etmek) kelimesinden dilimize geçme. Bir firmanın, gerekli ara malı ya da ham maddeleri sağlayarak başka bir kişi veya firmaya mal imal ettirmesi. Daha sonra imal ettirilen bu mallar asıl siparisi veren firma tarafından devralınır ve satışa sunulur. Fason imalat yapanlar böylece, üretime emek veya işçiliğini katmış olmaktadırlar. Sermaye ise fason imalat yaptırılan firmalar tarafından karşılanmış olmaktadır. O bakımdan fason imalat yapan firmalar genellikle yeterli sermayeye sahip olmayan, ufak ölçekli ve daha çok emek – yoğun iş yapan işletmelerdir. Fason imalat yaptıranlar ise sermayelerini kullanmakta ve işin pazarlama yönüyle ilgilenmektedirler. Bazan sanayileşmiş ülkelerdeki firmalar gerekli ham madde veya malzemeyi sağlayarak az gelişmiş ülkelerdeki firmalara bu tür emek – yoğun malların üretimini yaptırır, sonra da bu malları devralarak kendi ana ülkelerinde veya üçüncü ülke piyasalarında pazarlarlar. Az gelişmiş ülke açısından bu tür ihracata Fason İhracat adı verilir. Sanayileşmiş ülkenin böyle bir fason imalat yaptırmaktaki amacı az gelişmiş ülkedeki ucuz iş gücünden yararlanmak ve maliyetlerini düşürmektir. Fason imalat, Amerikan firmalarının Güney Kore, Hong Kong ve Singapur gibi Uzak Doğu ülke veya şehir devletlerinde yaygın olarak baş vurdukları yollardan biridir.